Ürünlerimiz

Ambalaj, Çuvalağzı, Paket, Balya İpleri

Ambalaj İpleri

Polipropilen hammaddenin işlenmesi ve fibrilize edilmesi sonucu elde edilir.Çekme mukavemeti 55 kg.dır 1kg mı.500 mt.dir. Bağlama,çuvalağzı ve paket ipinden daha kalındır.Elyafları birbirine bağlı ağ şeklindedir.Bobinler vakumu olduğundan bitene kadar dağılmaz.

Bağlama İpleri

%100 Fibrilize polipropilenden yapılan bağlama ipleri ambalaj ipinden daha ince ,çuvalağzı ipinden daha kalındır.Bobinler vakumlu olduğundan paket bitene kadar dağılmaz.

Balya İpleri

Polipropilen hammeddeden imal edilen çeşitlerinin içinde en kalın olanıdır.Biçer bağlar makinalarında ve elde saman balyalarını paketlemede kullanılır.Çekme mukavemeti 110 kg.dır. 1.kg.mı 300mt.

Çuvalağzı İpleri

Polipropilen hammaddenin işlenmesi ve fibrilize edilmesi sonucu elde edilir.Çekme mukavemeti 23 kg.dır. 1kg.mı 1500mt.dir .Çuvalağzı ipleri ambalaj ve bağlama ipinden ince olup paket ipinden daha kalındır. Bobinler vakumlu olduğundan paket bitene kadar dağılmaz.

Paket İpleri

%100 Fibrilize polipropilenden yapılan paket ipleri ambalaj,bağlama ve çuvalağzı ipinde incedir.Çekme mukavemeti yaklaşık 23 kg. olup 1kg. da yaklaşık 1500mt.ip vardır.Ambalaj bobin şeklindedir,muhtelif renkleri mevcuttur.